ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP In Và Thương Mại Vina Căn cứ điều lệ Cty CP In Và TM Vina Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng thông báo đến quý Cổ đông thời gian, địa điểm tổ chức Đại […]

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP In Và Thương Mại Vina Căn cứ điều lệ Cty CP In Và TM Vina Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng thông báo đến quý Cổ đông thời gian, địa điểm tổ chức Đại […]

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP In Và Thương Mại Vina Căn cứ điều lệ Cty CP In Và TM Vina Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng thông báo đến quý Cổ đông thời gian, địa điểm tổ chức Đại […]

THAM LUẬN CỦA HỘI IN TP.HCM

Tham luận của Hội in Tp. Hồ Chí Minh tại hội thảo “Doanh nghiệp đóng góp hoàn thiện chính sách đối với hoạt động in” 11:06 Sáng – 22/10/2014 THAM LUẬN HỘI IN TP. HỒ CHÍ MINH TẠI HỘI THẢO “CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG IN – NHỮNG VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP VÀ […]

0981.285.286